Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Kundservice
Vard: 09:00-12:00

Prislista & Villkor

Prislista och försäljningsvillkor

Nedanstående priser och villkor gäller till dess nya presenteras på fastighetsteamet.se eller som längst till 2024-12-31

PRISLISTA 2024-01-01
Generellt timpris för:
Fastighetsskötare / Servicetekniker under 2024 är 440:-/h exkl moms  ( 550:-/h inkl moms )
Servicebil debiteras på varje order med 275:- exkl moms   ( 344:- inkl moms )
Påslag på material & entreprenörsfakturor: 15%
Andra priser kan gälla beroende på tecknat avtal eller annan skriftlig överenskommelse.
Komplett prislista mailas över till registrerad kund, på begäran via mail till kundservice@fastighetsteamet.se

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 2024-01-01
Försäljningsvillkor mailas över till registrerad kund, på begäran via mail till kundservice@fastighetsteamet.se

Ett utdrag ur ovanstående försäljningsvillkor:

 • Då en beställnings genomförts, har man med automatik godkänt samtliga priser och villkor rörande den beställda tjänsten.
 • Alla beställningar som inkommer till vår kundservice går efter principen att beställare är betalare såvida inte informationen finns att tillgå i form av fastighetsägarens insända gränsdragningslistor eller att han/hon meddelar annat direkt till oss via mail, brev eller telefon.
 • Vid fysisk faktura tillämpas faktureringsavgift om f.n. 50:- inkl moms.
 • Om ROT-avdrag: Vi tillämpar INTE ROT-Avdrag. Detta betyder att om vi utför ett arbete till en privatperson, som vid beställning begär ROT-avdrag, så avböjer vi arbetet.
  Om privatpersonen kommer i efterhand, efter utfört arbete och begär ROT-avdrag, så kommer vi ej heller att hantera detta.
 • ROT-avdrag tillämpas således ej.
 • Löpande timdebitering gäller för alla arbete. Vi debiterar faktisk körtid till & från arbetsstället samt även tid för uthämtning av material hos leverantör. Kostnader för parkeringsavgifter debiteras alltid kunden.
 • Allt material köps in hos våra ordinarie grossister och all debitering sker löpande i enlighet med leverantörens bruttoprislista, såvida annat pris inte överenskommits skriftligen vid beställning. Leverantörsfakturan kan ej begäras ut av kund.
 • Garanti lämnas på allt material & arbete i enlighet med materialleverantörens villkor. Maximal garantitid är 12 månader. För att garanti skall gälla får beställaren inte ha modifierat installationen.
 • Beställt material kan innan montering avbeställas till en returavgift om 20%. Specialgods/beställningsvaror går ej att avboka.
 • Om garanti skall åberopas förutsätter det att kunden bereder FTAB tillträde för åtgärd.
  Vi påbörjar garantiåtgärd inom 3 arbetsdagar från anmälan per telefon till kundservice.
  Vidare gäller att kunden inte själv eller genom ombud låtit ändra eller modifiera i installationen.
 • Ingen garanti lämnas på varesig arbete och/eller material om kunden själv köpt in material eller delar därav.
 • Vid telefonsamtal till Jourtelefon på icke arbetstid, och då ärendet ej är akut, äger FTAB rätt att ta ut en adm. avgift av uppringaren.

Anmärkningar mot faktura skall göras inom 8 dagar från fakturautskrift och skall alltid göras skriftligen via brev eller mail.

Fullständiga villkor finns tillgängliga på begäran via mail till kundservice@fastighetsteamet.se