Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Kundservice
Vard: 09:00-12:00

Kundservice

Vår kundservice är bemannad året runt – dygnet runt

Vardagar kl 09:00 – 12:00 har vi öppen kundservice då de boende/hyresgäster/lokalinnehavare kan ringa och felanmäla och diskutera i alla ärende.110322 Lisa på kontoret 012

Övriga tider och dagar är det endast akuta ärende som vi kan behandla. Se här intill vad som är JOUR-ärende.

Vi har alltid samma nummer som gäller dygnet runt – året runt: 040 – 370 770.

Vårt talsvar hjälper uppringaren till rätta och ger den information som uppringaren behöver, både vad gäller villkor och priser, speciellt under jourtid.

När en anmälan kommer in till oss upprättas en ärende, en s.k. AO = Arbetsorder. Arbetsordern får ett nummer som följer hela ärendet igenom och är hela tiden uppdaterat i realtid i vårt web-baserade system.

Efterhand som något händer i ärendet så skrivs det in i systemet.
AO:n läggs ut på arbetsledaren som i sin tur tilldelar det till rätt tekniker.
Teknikern ringer upp kunden och tidsbokar, om det är behövligt.

Arbetet utförs och avrapporteras i systemet.

En faktura genereras och skickas till beställaren, som kan vara den som ringde såväl som t.exc. fastighetsägaren.

Vem som skall betala avgörs av felets art och var/hur det uppstått. Mycket styrs av t.ex. lagstiftning, såväl som stadgar och lokala föreskrifter.
Vi informerar alltid den uppringade om att den kan vara betalningsskyldig.

Fastighetsägaren får fortlöpande rapporter ur systemet så att denne är informerad om vad som sker i fastigheten.

Har Du frågor om detta, kontakta gärna vår kundservice.