Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Kundservice
Vard: 09:00-12:00

Fastighetsservice

Vi erbjuder ett komplett serviceprogram för alla kommersiella fastighetsägare

4

Vi finns inom nästan hela gamla Malmöhus län.  Vi har tolv fullutrustade servicebilar i tjänst alla vardagar – två servicebilar under jourtid.

Vi erbjuder våra tjänster såsom helhetspaket eller såsom lösa tjänster som kan köpas in efterhand.

Det är nästan omöjligt att specificera alla moment som kan utföras, men vi tar gärna en öppen dialog med Er för en kostnadsfri analys av Ert behov. De flesta av våra kunder köper ett paket där en viss basic-service ingår och där t.ex. reparationer tillkommer efter beställning

Vi skräddarsyr alltid för varje kund och fastighet.

Inomhus

 • Reparationsarbete
 • El-arbeteVVS arbete
 • Mindre och medelstora ombyggnader
 • Tillsyn och justering av teknikutrymme
 • Driftsoptimering av värme & ventilationssystem
 • Lokalvård

Utomhus

 • Yttre renhållning
 • Trädgårdsskötsel
 • Snöröjning / Halkbekämpning
 • Markarbete
 • Stensättning o.dyl

Fastighetsjour

 • Dygnet runt finns vi tillgängliga med EGEN PERSONAL för snabba och effektiva insatser.
 • Vi prioriterar alla inkomna joursamtal och bedömer noga hur akut ärendet är