Gyllerogatan 1
233 51 Svedala
Kundservice
Vard: 09:00-12:00

Akut Jour

AKUT JOUR – Fakta

Under normal arbetstid är våra tekniker i tjänst och avhjälper löpande de fel som uppkommer.

Om fel/problem uppkommer efter ordinarie tid anses detta vara JOUR-uppdrag.

För att ett ärende skall klassas som JOUR-UPPDRAG skall detta därför vara ett fel som måste åtgärdas omgående och inte kan vänta till nästa vardag.

Exempel på JOUR-UPPDRAG:

  • Läckande rörledningar/ventiler
  • Stopp i avlopp
  • Inbrott / Skadegörelse
  • Skador i skalskyddet
  • Brand
  • Översvämning
  • Driftsstopp i essentiella maskiner m.m.

Normal anmälan om fel skall ske på ordinarie arbetstid.
Om ett icke akut fel anmäls på jourtid, debiteras en avgift för detta.

Kontor och kundservice:

VARDAGAR 09:00 – 12:00

Övriga tider är det endast JOUR-UPPDRAG

OBS!!! Vi utför endast jouruppdrag till fastigheter som har detta med i sitt avtal med oss.