FASTIGHETSJOUR DYGNET RUNT – ÅRET RUNT

3Vi är bemannade med egen personal på vår kundservice alla dagar – året runt

På vardagar 09:00—12:00 sitter vår kundservice och betjänar Era samtal om alla ärende som rör beställning och frågor kring fastigheterna.
Övriga tider tar vår Fastighetsjour över.

Minst en av våra tekniker bemannar då kundservice och besvarar akuta uppringningar och utför de uppdrag som inte kan vänta till nästkommande vardag. Vår jourhavande tekniker får också via Internet de driftslarm och övervakningslarm som är kopplade till vår kundservice. Larm som kommer till oss är t.ex. från brandlarmsanläggningar, sprinklersystem, handikapptoaletter på våra fastigheter, ventilationslarm, kyllarm, hisslarm m.m. Vi får även larm via SOS-Alarm

Det är vår egen personal som bemannar telefonerna och dessa har då en god lokalkännedom om objekten och kan därför diskutera närmre med uppringaren och i viss mån kanske erbjuda vår:

”Hjälp till Självhjälp” där vi ger tips till hyresgästen hur den själv kan åtgärda primärt och i vissa fall även helt åtgärda. Detta är möjligt till följd av den goda lokalkännedomen.

Vi har alltid två fullutrustade servicebilar i tjänst under jourtid.

Vill Du ansluta din fastighet till vår jour, ring oss så kan vi ge ett fördelaktigt förslag.

Vår jour ingår till alla fastighetsägare som tecknar avtal om fastighetsservice på årsbasis.

Kostnader:

  • Grundavgift anslutning: 2.000:- (ingår all förberedande genomgång med vår personal)
  • Månadsavgift: 1.000:- (gäller per fysisk fastighet – fastighetsbeteckning)
  • Avgift/samtal 0:-/st (om samtalet medför jourutryckning)
  • Avgift/samtal 150:-/st (om samtalet ej är jour-klassat—bör bekostas av hgst)
  • Timkostnad: från 950:-/h (vardagar 16:00 – 07:00 + fredag 16:00 – lördag 23:59)

Ev. entreprenörers kostnader tillkommer enligt avtal.
Separata överenskommelser om avgifter kan träffas beroende på omfattning. Moms tillkommer på alla priser