Här finns lite kortfattat om vad som gäller för ROT-avdrag

 • DIREKT VID BESTÄLLNING MÅSTE DU SÄGA TILL ATT DU VILL HA ROT-AVDRAG.
  Om Du kommer med detta i efterhand, kan vi inte backa processen!!!!!
 • När DU beställer måste Du uppge ditt personnummer.
 • Du skall själv inhämta intyg från Skatteverket via deras kundservice eller självbetjäningstjänst.
  Intyget heter: INTYG PRELIMINÄR SKATTEREDUKTION HUSARBETE”
  Intyget skall Du snarast skicka, faxa eller maila till oss.
  OBS!!! Vi kan inte påbörja arbetet förrän detta intyget ankommit oss!!!
 • ROT-Avdrag gäller för en del av arbetskostnaden inkl. moms och kan max vara 50.000:- eller motsvarande det utrymme som Du har tillgängligt. Observera att Skatteverket kan neka skattereduktion och då är Du betalningsskyldig.
 • ROT-Avdrag gäller endast sådant som görs i lägenhet som förbättrar den, ej små-reparationer som t.ex. packningsbyte osv.
 • Vi hanterar inte ROT-Avdrag vid arbetstid understigande 4 arbetstimmar/beställning.
 • Läs även vår PRISLISTA och FÖRSÄLJNINGSVILLKOR här intill
 • Länk till skatteverket.se – för mer information    KLICKA HÄR