Service

1884 – 1995 – 20067

Fastighetsteamet AB har drivit sin verksamhet sedan 1884 som en del i moderbolaget.
1995 etablerades verksamheten som en egen gren och knoppades av helt 2006 och blev då eget aktiebolag.
Alla förvaltningsuppdrag sköts av FastighetsTeamet, både till externa kunder och till våra egenägda fastigheter. Våra uppdrag är en blandning av rena rutinuppdrag med t.ex. yttre renhållning och trädgårdsskötsel till avancerad teknisk service och reparationsarbete på våra objekt.

Våra specialiteter

Våra specialiteter är akut felavhjälpning, där vi kan erbjuda snabb och kompetent service inom många område. Inom FastighetsTeamet erbjuder vi även flertalet bygg-relaterade tjänster med renovering, om- & tillbyggnad samt förekommande El och VVS arbete . Vi finns i tjänst Dygnet Runt – Året Runt.

Läs mer om våra delområden genom länkarna ovan…