Prislista och försäljningsvillkor

Nedanstående priser och villkor gäller till dess nya presenteras på fastighetsteamet.se eller som längst till 2016-12-31

PRISLISTA 2017-01-01
Prislista mailas över på begäran via mail till kundservice@fastighetsteamet.se

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 2017-01-01
Försäljningsvillkor mailas över på begäran via mail till kundservice@fastighetsteamet.se

Ett utdrag ur ovanstående försäljningsvillkor:

 • Då en beställnings genomförts, har man med automatik godkänt samtliga priser och villkor rörande den beställda tjänsten.
 • Alla beställningar som inkommer till vår kundservice går efter principen att beställare är betalare såvida inte informationen finns att tillgå i form av fastighetsägarens insända gränsdragningslistor eller att han/hon meddelar annat direkt till oss via mail, brev eller telefon.
 • Vid faktura tillämpas faktureringsavgift om f.n. 50:- inkl moms.
 • Om ROT-avdrag skall tillämpas skall detta meddelas direkt vid beställning och alla personuppgifter och örig information som krävs, skall lämnas vid beställning tillsammans med bevis från skattemyndigheten som skall inhämtas av kunden själv.
 • ROT-avdrag tillämpas endast om arbetstiden överstiger 4 arbetstimmar per beställning, Vid ROT-avdrag debiteras 0,5 h extra för administration.
 • Löpande timdebitering gäller för alla arbete. Vi debiterar faktisk körtid till & från arbetsstället samt även tid för uthämtning av material hos leverantör. Kostnader för parkeringsavgifter debiteras alltid kunden.
 • Allt material köps in hos våra ordinarie grossister och all debitering sker löpande i enlighet med Ahlsells A-Prislista såvida annat pris överenskommits skriftligen vid beställning.
 • Garanti lämnas på allt material & arbete i enlighet med materialleverantörens villkor. Maximal garantitid är 12 månader.
 • Beställt material kan innan montering avbeställas till en returavgift om 20%. Specialgods/beställningsvaror går ej att avboka.
 • Om garanti skall åberopas förutsätter det att kunden bereder FTAB tillträde för åtgärd.
  Vi påbörjar garantiåtgärd inom 3 arbetsdagar från anmälan per telefon till kundservice.
  Vidare gäller att kunden inte själv eller genom ombud låtit ändra eller modifiera i installationen.
 • Ingen garanti lämnas på varesig arbete och/eller material om kunden själv köpt in material eller delar därav.
 • Vid telefonsamtal till Jourtelefon på icke arbetstid, och då ärendet ej är akut, äger FTAB rätt att ta ut en adm. avgift av uppringaren.

Anmärkningar mot faktura skall göras inom 8 dagar från fakturautskrift och skall alltid göras skriftligen via brev eller mail.

Fullständiga villkor finns tillgängliga på begäran via mail till kundservice@fastighetsteamet.se