Ny kund?

Kontaktuppgifter


Fyll i det obligatoriska fältet.

* = obligatoriskt fält

Ett valideringsfel uppstod. Kontrollera markerade fälten och skicka igen.

Sidan 2


Fyll i det obligatoriska fältet.
Fyll i det obligatoriska fältet.
Gå tillbaka

* = obligatoriskt fält

Ett valideringsfel uppstod. Kontrollera markerade fälten och skicka igen.

Sidan 3


Gå tillbaka

* = obligatoriskt fält

Löpnr Arbetsmoment Vill du ha med delmomentet: Antal tff/år
1.1
Kundservice - Felanmälansmottagning vardagar dagtid
Telefonmottagning av alla ärende/förfrågningar, registrering av Arbetsorder helgfria vardagar 09:00-12:00 samt akuta händelser dagtid 07:00-16:00
dagar
1.2
Kundservice - JOUR - Alla dagar dygnet runt utom dagtid vardagar
Telefonmottagning av JOUR-relaterade ärende och utlarmning av akut insats om så kräver. Ej jour-relaterade ärende hanteras ej under jourtid utan noteras endast. Alla jourärende debiteras med fast kostnad + rörlig tillägg vid mer än en timmes arbtid.
dagar
1.3
Störningsjour och väktarassistans
Möjlighet att beställa assistans av väktare i samband med störningar och kunna beställa rondering/fast bevakning genom vår kundservice. I avtalet ingår anslutningen till tjänsten. Löpande timdebitering sker för insatserna.
dagar
1.4
Rapportfunktion - digitalt media
Automatiska rapporter skickas varje måndag morgon via Ja till förvald kontaktperson med alla innevarande arbetsorders och veckoronderingsrapport. Månadsvis skickas fakturaunderlag för avslutade och fakturerade arbetsorder.
vecka
1.5
Focuz Ärendesystem - Egen inloggning
Webb-verktyg för on line /realtids- rapportering av arbetsorder. Egen registrering av nya order direkt till systemet. Söksystem för historiska ärende m.m. Möjligheter att se arbetsorder i realtid, statistik m.m.
mån
Löpnr Arbetsmoment Vill du ha med delmomentet: Antal tff/år
2.1
Tillsyn utvändigt
Kontroll av fastigheten utvändigt för ev. skador, klotter eller annan avvikelse. Avser all yta, både fastigheten, markyta såväl som ev. parkeringsplatser, interna vägar m.m.
vecka
2.2
Yttre renhållning och skräpplockning - Gångbanerenhållning
Enkla åtgärder vilka medför att ett välvårdat intryck ges av fastigheten. Uppsamling av löst liggande skräp på gångbanor, planteringar m.m. över hela fastighetens markområde - gäller sådant som går ner i säck. Tömn papperskorgar.
vecka
2.3
Sopning entréer, källartrappor
Vid behov renhållning utanför entrédörrarna med plocktång och/eller sopkvast. Uppsopning av avvikande fragment, främst framför entreér samt källartrappor. Rensning av galler i dagvattenbrunnar
vecka
2.4
Tillsyn invändigt
Kontroll i trapphus samt källare/vind samt andra allmänna utrymmen i fastigheten för ev. skador eller andra problem. Enkel justering, annars upprättas arbetsorder för åtgärd av tekniker.
vecka
2.5
Tillsyn: Pannrum - Värmecentral - Ventilationrum - Elcentraler - Hissrum
Kontroll av tryck- & tempmätare, övriga tekniska system, styr-datorer m.m. Påfyllning av värmesystemvid behov. Byte av fastighetsrelaterade säkringar i samband med tillsyn.Kontroll tryckfallsmätare. Vid åtgärdsbehov upprättas arbetsorder
vecka
2.6
Tillsyn tvättstuga och torkrum
Kontroll av utrymme, för läckage, missljud m.m. Primär enkel felsökning vid avvikelse. Tömning av luddfilter, byte avloppsnät, kontroll av filter i torkanläggning.Vid avvikelse upprättas arbetsorder för åtgärd av tekniker.
vecka
2.7
Tillsyn soprum alt. avgränsad sophanteringsyta
Kontroll och justering av sopkärl och restfraktioner samt enklare rengöring av golv vid behov med sopkvast.
vecka
2.8
Byte ljuskällor invändigt och utvändigt
Byte av ljuskällor i allmänna utrymme inne i fastigheten, samt i utvändiga armaturer. I båda fallen endast om de är nåbara med normal stege (fordonsstandard). Lokalt ljuskälle-lager skall finnas på fastigheten. Inköp och påfyllning debiteras.
vecka
Löpnr Arbetsmoment Vill du ha med delmomentet: Antal tff/år
3.1
Gräsklippning
Mekanisk klippning av gräsmatteklädda ytor inkl trimning av kanter m.m. (Trimning sker ca 1 på 3) Ej uppsamling av gräsklipp
säsong
3.2
Gräsklippning med uppsamling
Mekanisk klippning av gräsmatteklädda ytor inkl trimning av kanter m.m. (Trimning sker ca 1 på 3) Uppsamling av gräsklipp sker samt deponeras i kundens avfallssystem.
säsong
3.3
Ogräsbekämpning planteringsyta
Med skyffeljärn eller annan mekanisk teknik hugga ogräs på toppen av ytor av planteringskarraktär samt därefter kratta/räfsa och samla upp ogräset. Dock ej luckring/kultivering av ytan.
säsong
3.4
Luckring, Kultivering planteringsyta
Luckra och/eller kultivera ytor av planteringskarraktär med kultivator eller mindre jordfräs. Göra ytan rörlig och luftig.
säsong
3.5
Häck-klippning
Klippning av häckliknande buskage med maskinell teknik (häcksax) efter höjdangivelser från uppdragsgivare. OBS! Ej sekatörsklippning! Avser rena och raka linjer och kanter. Som avgränsning anges kantstenar, rabattkants övergång i gräsyta eller anna naturlig avgränsare på bredden. Höjdmässigt gäller fritt fönsterbleck
säsong
3.6
Busk-klippning
Putsning/Klippning av buskage (ej häckar) där växtens karraktär framhävs. Utföres med maskinell alt. manuell teknik beroende på växtsort
säsong
3.7
Beskärning Rosor
Klippning av ros-bärande växter enligt gällande normer för beskärning
säsong
3.8
Perenner
Klippning och behandling av perenna växter
säsong
3.9
Kantning av rabatter
Med mekanisk manuell eller maskinell teknik skära rent gränsen mellan gräsmatta och planteringsyta eller gräsmatta mot hårdgjord yta.
säsong
3.10
Grus och singelytor - ogräsbekämpning
Med kemisk teknik bespruta ogräsförekomst. Manuell krattning vid behov för att samla upp död växtlighet. Mekanisk behandling debiteras extra.
säsong
3.11
Asfalt och stenytor - ogräsbekämpning
Med kemisk teknik bespruta ogräsförekomst. Manuell sopning vid behov för att ta bort död växtlighet. Mekanisk behandling debiteras extra.
säsong
3.12
Lövupptagning
Upptagning av löv efter lövfällning. Sker vid ett samlat tillfälle under senhösten efter att majoriteten av löven fallit ner från träd och buskage i området.
säsong
3.13
Vårstädning
Storstädning av område, med bl.a. uppsamling av löv, grenar, Enklare uppklippning av grenar som hänger ut i gång/körväg. Ej föryngringsbeskärning eller beskäring av fruktträd m.m.
säsong
3.14
Höststädning
Storstädning av område, med bl.a. uppsamling av löv, grenar, Enklare uppklippning av grenar som hänger ut i gång/körväg. Ej föryngringsbeskärning eller beskäring av fruktträd m.m.
säsong
Löpnr Arbetsmoment Vill du ha med delmomentet: Antal tff/år
4.1
Trappstädning
Definition: Trapphus som avgränsas med en eller flera entrédörrar. Trapphusytan sträcker sig från vindsdörr till källardörr. Om källardörr sitter i källarplan, ingår även trappa till källarplan och avsats i det våningsplanet i def. Trappstädning
Arbetsmoment: Sopning & våttorkning av samtliga trappsteg från entrédörr till vindsdörr. Avtorkning av handledare. Avfläckning av väggar och knappsatser handtag o.dyl. vid behov. Avfläckning entrédörr och dito glas. Sopning och våttorkning av hisskorg, avfläckning av väggar invändigt. Putsning spegel. Avfläckning av hissdörrar samtliga våningsplan
vecka
4.2
Städning källargång - Sopning
Sopning med sopkvast av golvytan i allmänna källargångar.
år
4.3
Städning källargång - Våttorkning
Våttorkning av behandlade golvytor. (målade, klinkers eller likn) Rå betong går ej våttorka.
år
4.4
Städning vindsgång - Sopning
Sopning med sopkvast av golvytan i allmänna vindsgångar.
år
4.5
Fönsterputsning trapphus
Putsning av samtliga fönster i trapphus invändigt. 2 sidor= in och utvändigt såvida fönsterna är öppningsbara inåt och inte delningsbara. 4 sidor = in och utvändigt samt mellan rutorna, såvida fönsterrutorna är delbara och öppningsbara inåt.
år
4.6
Lätt tvättstugestädning
Översyn av renheten i tvättstuga. Våttorkning av golv, avtorkning av maskiner och kranar. Avfläckning väggar och fönster.
år
4.7
Storstädning Tvättstuga
Rengöring av hela tvättstugan inkl avtorkning av rörledningar, karmar m.m. s.k. Storstädning
år

Särskilda arbetsmoment utöver standard…

Löpnr Arbetsmoment Ingår i avtal: Antal tff/år
5.1
år
5.2
år
5.3
år
5.4
år
5.5
år
5.6
år
5.7
år
5.8
år
5.9
år
5.10
år
Gå tillbaka

* = obligatoriskt fält

Sammanfattning


Gå tillbaka
Skicka
Tack för din förfrågan, vi återkommer med en offert så fort som möjligt
Gå tillbaka till startsidan