Vill du sänka dina kostnader för fastighetsservice?

hus_startsida

Vi påbörjar den 1 mars 2021 en ny kampanj för högre kvalitet i fastighetsskötseln.

Så här går det till:

Vi träffas förutsättningslöst där vi presenterar vårt koncept och vad vi kan göra för Er. Samtidigt går vi igenom dina befintliga skötselavtal, vilka arbetsmoment som ingår i det fasta arvodet och vilka kostnader som Du betalar för den tjänsten idag. Vi gör även en gemensam kontroll av området för att bedöma hur nivån på skötseln är idag.

Vi lämnar sedan en fullständig offert baserat på dina önskemål.

Får vi avtalet bjuder vi på en månads fastighetsskötsel och 10 timmar servicearbete att använda under de första 6 månaderna.***

Kontakta undertecknad omgående, för mer information och för bokning av ett förutsättningslöst möte hos Er. Jag kommer gärna kvällstid om det passar Er bättre.

John Tegger, Försäljningschef, 040 – 370 770  eller 0701-608700  vardagar 08:00 – 15:00

 
*** Villkor för kampanj MAIL våren 2021:
1 månads fri fastighetsskötsel dras av på sista månads-fakturan på första avtalsåret,
alltså den 12:e fakturan och avser endast den ronderande fastighetsskötseln (2.1-2.9 i arbetsbeskrivningen) och inte övriga tjänster som t.ex. trädgård, städning eller specialuppdrag.
10 timmar servicearbete utförs av fastighetsskötare utan specialistkompetens och innebär diverse småservice i fastigheten.
Timmarna skall förbrukas inom 6 månader från avtalsstart. Ingen återbetalning.
10 timmar förutsätter att avtalets totalpris överstiger 75.000:-/år exkl moms.
I annat fall ingår 5 timmar. För avtal understigande 25.000:-/år ingår ej servicetimmar i kampanjen.
Avtal skall vara påtecknade innan den 2021-06-30  och uppdragen skall vara påbörjade senast den 1 oktober 2021
(Erbjudande och datum är förlängt jämfört med tidigare publicering)